CURSUS WATERSTOF

Beschrijving

In deze cursus kijk je naar de toepassing van waterstof als energiedrager. We bespreken de hele waterstofketen: van productie tot toepassing.

Ook behandelen wij de bijbehorende componenten, systemen en hun fysische principes en rekenen wij verschillende toepassingen door, zowel energetisch als kostentechnisch.

Verder verkennen we de wet- en regelgeving die voor waterstoftoepassingen relevant zijn en kijken welke informatiebronnen belangrijk zijn om verder aan de slag te kunnen als professional op energetisch, technisch, economisch en veiligheidtechnisch gebied.

PROGRAMMA
Met deze cursus ontwikkel je jezelf tot waterstofexpert. Alle relevante componenten, systemen en hun fysische principes komen aan de orde. Niet allleen de theorie, maar je gaat zelf ook aan de slag met het doorrekenen van energetische en kostentechnische toepassingen.

Van eigenschappen tot duurzame toekomst
In deze cursus leer je alles over waterstof. De onderwerpen hieronder geven in hoofdlijnen de onderwerpen weer die behandeld zullen worden:

Wat is waterstof?

Stofeigenschappen;
Waterstof als grondstof, brandstof of energiedrager;
Parallellen met andere brandstoffen of energiedrager.
Waterstof: steeds belangrijker

De energietransitie;
Duurzame energie en opslag.
De waterstofketen

Productie, transport en distributie;
Opslag;
Toepassingen.
Waterstoftechnologie

Brandstofceltechnologieën;
PEM;
Van cel naar systeem.
Veiligheid

Fysieke eigenschappen;
Functionele-, proces- en omgevingsveiligheid.
Wet- en regelgeving

Mobiliteit;
Gebouwde omgeving;
Openbare ruimte;
Vergunningen.
Energie, – Economie en – Milieu

Energetische kentallen;
Rekenen aan waterstoftoepassingen.
Beleid

Visies op waterstof;
Nationaal en internationaal beleid.

Media

Deel op Social Media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll naar top