e-division: Gratis lesmateriaal over elektrische auto’s beschikbaar

Stichting EV Kenniscentrum heeft, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, per direct gratis lesmateriaal over elektrische auto’s beschikbaar gesteld voor onderwijsinstellingen en de mobiliteitssector. De ontwikkelingen gaan razendsnel op dit vlak en bestaand materiaal is vaak onvolledig of achterhaald, waardoor een kennisachterstand voor leerlingen dreigt.

Het materiaal is van belang omdat verbrandingsmotoren vanaf 2030 worden uitgefaseerd, terwijl bestaande lesstof vooral uitgaat van de huidige situatie. Basiskennis van accu- en waterstof-elektrische auto’s is dus essentieel, net als kennis van laadpalen, accu’s en belangrijke technologische ontwikkelingen. 

Het lesmateriaal is modulair ingedeeld in zes thema’s: 

  1. Algemene kennis
  2. EV in gebruik
  3. Elektriciteit
  4. Laadinfrastructuur
  5. Waterstof
  6. Subsidie en fiscale regelingen


Thema 1
 beschrijft het hoe en waarom: waarom is de transitie belangrijk, welke doelstellingen zijn er en wat is de actuele stand van zaken. Thema 2 beschrijft de praktijk zoals de verschillen van alle typen voertuigen en de voor- en nadelen. In thema’s 3 en 4 wordt zowel praktisch als technisch ingegaan op laden, laadpalen, vermogen, gelijk- en wisselstroom, laadpalen en snelladen onderweg. Thema 5 staat helemaal in het teken van waterstofauto’s, inclusief de onderliggende techniek en complexiteit, maar ook de verschillen ten opzichte van batterij-elektrische auto’s. Thema 6 gaat over het fiscale deel en omvat onder meer vrijstellingen en subsidies. Alle thema’s sluiten af met links voor meer verdiepende informatie, opdrachten voor leerlingen en quizvragen.

Het lesmateriaal is gratis te downloaden via www.evlesmateriaal.nl als Powerpoint en als PDF en kan vrij gebruikt worden door docenten en leerlingen. In de toekomst zal het verder worden uitgebreid en geactualiseerd.

“De ontwikkelingen gaan enorm snel” zegt Marina van Helvoort van het EV Kenniscentrum. “Er komt straks een jongere generatie op de arbeidsmarkt die, zonder voldoende kennis en inzicht, met een achterstand dreigt te beginnen. Dat is niet alleen in hun nadeel, maar brengt ook de energietransitie in gevaar. Vandaar dat we dit lesmateriaal hebben ontwikkeld en actueel houden, wat multi-inzetbaar is voor meerdere bedrijfssectoren en opleidingsrichtingen.”

Over het lesmateriaal
Het lesmateriaal is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van I&W speciaal voor MBO-opleidingen. Het is ontwikkeld in samenspraak met een brede werkgroep van EV-experts binnen de EV-sector, inclusief docenten van de opleiding adviseur/verkoper in de mobiliteitsbranche. Bij de opzet van het lesmateriaal is uitgegaan van het vernieuwde Kwalificatiedossier MBO (After)Sales in de mobiliteitsbranche. 

Op verzoek van de werkgroep is ieder EV-thema opgezet om als losse module te gebruiken binnen het MBO-onderwijs. Hoewel het materiaal voor een MBO-doelgroep ontwikkeld is, is het ook bruikbaar voor andere onderwijsinstellingen, zoals middelbare- en basisscholen. Andere varianten worden overwogen. 

Onder andere de volgende partijen zijn betrokken geweest bij het lesmateriaal: Bovag, MBO Raad, Innovam, Summa College, OOMT, Milieu Centraal en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

 

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll naar top